Over dit onderzoek

Welke afwegingen maken re-integratieprofessionals en jobcoaches?

Met subsidie van het UWV voeren Panteia, ZINZIZ en Muzus een onderzoek uit naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching. Met het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de oordeel- en besluitvorming van professionals uit verschillende beroepsgroepen die zich dagelijks inzetten voor optimale re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking. We willen met het onderzoek veel informatie verzamelen, vooral over hoe het er inde praktijk echt aan toe gaat. En we willen de dialoog tussen professionals stimuleren. Zodat we van en met elkaar blijven leren.

De centrale onderzoeksvraag luidt:
Welke afwegingen en keuzes maken verschillende soorten professionals in de re-integratie richting werk en in de begeleiding bij het werk van mensen met een arbeidsbeperking en welke factoren spelen hierbij een rol?

Onze doelgroep

De primaire doelgroep van het onderzoek bestaat uit zes groepen professionals van sociale diensten, sociaal werkbedrijven, social enterprises, UWV, re-integratiebedrijven en andere jobcoachorganisaties:

 1. Arbeidsdeskundigen
 2. Adviseurs intensieve dienstverlening
 3. Re-integratiebegeleiders
 4. Consulenten/klantmanagers Werk en Inkomen
 5. Jobcoaches
 6. Re-integratiecoaches

Bij het onderzoeken van deze doelgroep hebben we aandacht voor de verschillende klantgroepen waar professionals mee werken. We betrekken naast de doelgroep klanten, managers, beleidsmedewerkers en werkgevers.

Onderzoeksactiviteiten

We beantwoorden de onderzoeksvraag aan de hand van verschillende onderzoeksactiviteiten. Hierbij maken we gebruik van verschillende onderzoekstechnieken om zo een compleet beeld te krijgen van de afwegingen binnen re-integratie en de daarbij behorende factoren. De onderzoeksactiviteiten zijn:

 • Groepsinterviews met re-integratieprofessionals [afgerond]
 • Persona- en customer journey-workshops met re-integratieprofessionals
 • Participatieve observaties bij re-integratieprofessionals
 • Razende Reporter-workshops voor het onderlinge dialoog
 • Denktanks met werkgevers, managers en klanten
 • Digitale enquête met persona’s onder een brede groep professionals

Meedoen?

Wil je meedoen met een van de onderzoeksactiviteiten? Neem dan contact met ons op. We zijn nog op zoek naar deelnemers!

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: